Lassen

Draadlassen

Het draadlassen, ook wel heteluchtlassen genoemd, vertoont veel overeenkomst met het autogeenlassen in de metaalsector. Een verschil is echter, dat kunststoffen wel met hete lucht, maar niet met een open vlam gelast kunnen worden, daar er anders een oppervlakteverbranding optreedt.

De lasverbinding bij kunststoffen vindt plaats door in het verwerkingstraject van het materiaal de molekulen van de lasdraad tussen die van het te lassen materiaal te drukken. De toe te voegen lasdraad is van dezelfde materiaalsoort als de te verbinden objecten, waardoor er een mooie versmelting van deze drie ontstaat. De toegevoegde lasdraad is er in verschillende diameters en driehoek maatvoeringen, voor ieder type is een apart mondstuk noodzakelijk.

In het algemeen verdient het aanbeveling de te lassen delen voor de eigenlijke lasgang te fixeren. Hiervoor gebruikt men het hechtmondstuk.

Leister lasmondstukken
Leister lasmondstukken